Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 6 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter U.
U
usability
bruikbaarheid. De mate waarin een component of systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken in een specifieke gebruikscontext.
usability testing
bruikbaarheidstesten. Testen om te evalueren in welke mate het systeem door specifieke gebruikers kan worden gebruikt met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid in een specifieke gebruikscontext.
use case testing
use case testen. Een black-box testtechniek waarin testgevallen worden ontworpen om gebruikersgedrag uit te voeren.
user acceptance testing
gebruikersacceptatietesten. Een acceptatietesttype dat wordt uitgevoerd om te bepalen of de beoogde gebruikers het systeem accepteren.
user interface
gebruikersinterface. Alle componenten van een systeem dat informatie en bedieningselementen biedt voor de gebruiker om specifieke taken met het systeem uit te voeren.
user story
user story. Een gebruikers- of bedrijfseis die bestaat uit één zin, uitgedrukt in normaal of zakelijk taalgebruik, die de functionaliteit vastlegt die een gebruiker nodig heeft, de reden daarvoor, eventuele niet-functionele criteria en ook acceptatiecriteria.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).