Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 6 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter Q.
Q
quality
kwaliteit. De mate waarin een component of systeem voldoet aan de gestelde en impliciete behoeften van de verschillende belanghebbenden.
quality assurance
kwaliteitsborging. Activiteiten gericht op het creëren van vertrouwen dat aan de kwaliteitseisen zal worden voldaan.
quality characteristic
kwaliteitskarakteristiek. Een categorie van kwaliteitskenmerken die van invloed zijn op de kwaliteit van het werkproduct.
quality control
kwaliteitscontrole. De operationele technieken en activiteiten, deel uitmakend van kwaliteitsmanagement, gericht op het voldoen aan kwaliteitseisen.
quality management
kwaliteitsmanagement. Gecoördineerde activiteit die een organisatie richting geeft en controleert m.b.t. kwaliteit. Richting en controle m.b.t. kwaliteit leidt in het algemeen tot het instellen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelen, kwaliteitsplanning, kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.
quality risk
kwaliteitsrisico. Een risico gerelateerd aan een kwaliteitsattribuut.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).