Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 17 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter P.
P
passed
geslaagd. Een test wordt als geslaagd beschouwd als de feitelijke resultaten en de verwachte resultaten overeenkomen.
path
pad. Een opeenvolgende reeks gebeurtenissen (bijvoorbeeld uitvoerbare programmaregels) met een beginpunt en eindpunt. (grafisch gerepresenteerd)
peer review
collegiale review. Een review uitgevoerd door anderen met dezelfde bekwaamheden om het werkproduct te creëren.
performance efficiency
performance efficiëntie. De mate waarin een component of systeem tijd, middelen en capaciteit gebruikt bij het uitvoeren van zijn aangewezen functies.
performance indicator
prestatie-indicator. Een metriek op hoger niveau voor het meten van effectiviteit en/of efficiëntie die gebruikt wordt om de status en voortgang van een ontwikkeling te meten, bijvoorbeeld vertraging bij softwareontwikkeling.
performance testing
performancetesten. Testen om de performance-efficiëntie van een component of systeem te bepalen.
performance testing tool
performance testtool. Een testtool die belasting genereert voor een bepaalde testeenheid en de prestaties meet en registreert tijdens de testuitvoering.
perspective-based reading
perspectief-gebaseerd lezen. Een reviewtechniek waarbij vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden een werkproduct wordt geëvalueerd met als doel andere werkproducten af te leiden.
planning poker
planning poker. Een op consensus gebaseerde schattingsmethode, meestal gebruikt om de inspanning of relatieve grootte van user stories in Agile softwareontwikkeling te schatten. Het is een variatie op de Wideband Delphi-methode met behulp van een pak kaarten met waarden die de eenheden voorstellen waarin het team schat.
portability
portabiliteit. De mate waarin een component of systeem kan worden overgezet van de ene naar de andere hardware-, software-, operationele- of gebruiksomgeving .
postcondition
postconditie. De verwachte status van een testeenheid en zijn omgeving aan het einde van de uitvoering van een testgeval.
precondition
préconditie. De vereiste status van een testeenheid en zijn omgeving voorafgaand aan de uitvoering van een testgeval.
priority
prioriteit. De mate van (bedrijfs)belang die ergens aan, bijvoorbeeld een fout (defect), wordt toegekend.
probe effect
onderzoekseffect. Een onbedoelde gedragsverandering veroorzaakt door het meten van een component of systeem.
process model
procesmodel. Een raamwerk waarbinnen processen van eenzelfde type worden geclassificeerd
product risk
productrisico. Een risico dat de kwaliteit van een product beïnvloedt.
project risk
projectrisico. Een risico dat het succes van een project beïnvloedt

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).