Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 12 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter M.
M
maintainability
onderhoudbaarheid. De mate waarin een component of systeem kan worden aangepast door de beoogde beheerders.
maintenance
onderhoud. Het proces van het aanpassen van een component of systeem na oplevering om fouten te herstellen, kwaliteitsattributen te verbeteren of aanpassen aan een gewijzigde omgeving
maintenance testing
onderhoudstesten. Het testen van de wijzigingen in een reeds operationeel systeem of het testen van het effect van een veranderde omgeving op een operationeel systeem.
master test plan
mastertestplan. Een testplan dat wordt gebruikt om meerdere testsoorten of testtypen te coördineren.
maturity
volwasssenheid. (1) Het vermogen van een organisatie om processen en werkwijzen effectief en efficiënt in te richten en uit te voeren.
measure
meetwaarde. Het getal of de categorie die op grond van een meting aan een attribuut van een entiteit wordt toegewezen.
measurement
meting. Het proces van het toekennen van een getal of categorie aan een attribuut van een entiteit om deze te beschrijven.
memory leak
geheugenlek. Een fout in het ontwerp van de dynamische opslaglocatie van een programma, die tot gevolg heeft dat geheugen na gebruik niet vrijgegeven wordt.
metric
metriek. De meeteenheid en de methode die voor een meting worden gebruikt.
model-based testing
model-based testen (MBT). Testen op basis van of met modellen.
moderator
moderator. (1) De persoon die verantwoordelijk is voor het houden van reviewbijeenkomsten. (2) De persoon die een usability testsessie uitvoert.
modularity
modulariteit. De mate waarin een systeem is samengesteld uit afzonderlijke componenten, zodat een wijziging in één component een minimale impact heeft op andere componenten.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).