Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 15 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter E.
E
effectiveness
effectiviteit. De mate waarin correcte en volledige doelen worden bereikt.
efficiency
efficiëntie. De mate waarin middelen worden gebruikt, in relatie tot nauwkeurigheid en volledigheid, waarmee een gebruiker doelen bereikt.
entry criteria
entry criteria (ingangscriteria). De set voorwaarden voor het officieel starten van een gedefinieerde taak.
epic
epic. Een grote user story die niet kan worden opgeleverd binnen een enkele iteratie zoals gedefinieerd of die groot genoeg is om op te splitsen in kleinere user stories.
equivalence partition
equivalentie partitie. Een gedeelte van het waardedomein van een variabele binnen een component of systeem, waarin wordt verwacht dat op basis van de specificatie alle waarden binnen dit domein op dezelfde manier worden behandeld.
equivalence partitioning
equivalentie partitioneren. Een black-box testtechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om equivalente partities uit te voeren met behulp van een representatieve waarde van elke partitie.
error
menselijke fout. Een menselijke actie die leidt tot een incorrect resultaat.
error guessing
errror guessing. Een testtechniek waarbij testen worden afgeleid op basis van de kennis van de tester over opgetreden fouten uit het verleden of algemene kennis van een foutmodus.
exhaustive testing
volledig testen. Een testaanpak waarbij de testset alle mogelijke combinaties van invoerwaarden en pre-condities omvat.
exit criteria
exit criteria (uitgangscriteria). Een set voorwaarden voor het officieel voltooien van een gespecificeerde taak
expected result
verwacht resultaat. Het waarneembare voorspelde gedrag van een testeenheid onder specifieke omstandigheden gebaseerd op de testbasis.
experience-based test technique
ervaring gebaseerde techniek. Een testtechniek die alleen gebaseerd is op de ervaring, kennis en intuïtie van de tester.
experience-based testing
ervaring gebaseerd testen. Testen gebaseerd op de ervaring, kennis en intuïtie van de tester.
exploratory testing
exploratory testing (onderzoekend testen). Een testaanpak waarbij de testers dynamisch testen ontwerpen en uitvoeren op basis van hun kennis, onderzoek van de testeenheid en de resultaten van eerder uitgevoerde testen.
Extreme Programming
extreme programming (XP). Een software engineering methode die wordt gebruikt binnen agile software ontwikkeling waarbij kernelementen zijn: programmeren in tweetallen, het doen van uitgebreide code reviews, unit testen op alle code en het nastreven van eenvoud en duidelijkheid binnen de code.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).