Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 13 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter D.
D
data-driven testing
data gedreven testen. Een scripttechniek die gebruik maakt van gegevensbestanden die de testgegevens en verwachte resultaten bevatten die nodig zijn om de testscripts uit te voeren.
debugging
debugging (van fouten zuiveren). Het proces van het vinden, analyseren en verwijderen van de oorzaken van fouten (failures) in een component of systeem.
decision
beslissing. Een type programmaregel waarin de keuze tussen twee of meer mogelijke uitkomsten bepaald in welke reeks acties het resulteert.
decision coverage
beslissingsdekking. De dekking van beslissingsuitkomsten.
decision table testing
beslissingstabeltesten. Een functionele (black-box) testtechniek waarmee testgevallen worden ontworpen om de combinaties van condities en de resulterende acties in een beslissingstabel weer te geven.
decision testing
beslissingstesten. Een structurele white-box testontwerptechniek waarin testgevallen worden ontworpen om beslissingsuitkomsten uit te voeren.
defect
fout. Een onvolkomenheid in een werkproduct waardoor het niet voldoet aan de eisen of specificaties.
defect density
foutdichtheid. Het aantal fouten gevonden in een werkproduct per standaard meeteenheid.
defect management
foutenbeheer. Het proces van het herkennen, vastleggen, classificeren, onderzoeken, oplossen en verwijderen van fouten.
defect report
foutrapport. Documentatie van het voorkomen, de aard en de status van een fout.
driver
driver (stuurprogramma). Een tijdelijke component of tool, die een component vervangt, die een afzonderlijke testeenheid bestuurt of aanroept.
dynamic analysis
dynamische analyse. Het evalueren van gedrag van een component of systeem tijdens de uitvoering van een programma.
dynamic testing
dynamisch testen. Testuitvoering van de testeenheid.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).