Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 21 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter C.
C
change-related testing
verandering-gerelateerde testen. Een testtype dat wordt geïnitieerd door een wijziging van een component of systeem
checklist-based review
checklist gebaseerd reviewen. Een review techniek gebruik makend van een vragenlijst of verplichte kenmerken
checklist-based testing
checklist gebaseerd testen. Een op ervaring gebaseerde testtechniek waarbij een ervaren tester gebruik maakt van een globale lijst van aandachtspunten die kunnen worden opgemerkt, gecontroleerd of herinnerd, of een set van regels of criteria waarop een product moet worden gecontroleerd.
coding standard
coderingsstandaard. Een standaard die de kenmerken van een ontwerp of een ontwerpbeschrijving van gegevens of programmacomponenten beschrijft.
commercial off-the-shelf
commerciële standaard software. Een type product dat in een standaard formaat is ontwikkeld voor een groot aantal klanten op de algemene markt.
compatibility
compatibiliteit. De mate waarin een component of systeem informatie kan uitwisselen met andere componenten en systemen, en / of de vereiste functies uitvoeren terwijl dezelfde hardware- of softwareomgeving wordt gedeeld.
complexity
complexiteit. De mate waarin een component of systeem een ontwerp en / of interne structuur heeft die moeilijk te begrijpen, te onderhouden en te verifiëren is.
compliance
compliance (naleving). De mate van naleving van component of systeem aan standaards, conventies of wettelijke regelgeving en soortgelijke voorschriften.
component
component. Het kleinste onderdeel van de software dat nog afzonderlijk kan worden getest.
component integration testing
componentintegratietesten. Testen waarbij de testeenheden koppelingen en communicatie tussen geïntegreerde componenten zijn.
component testing
componenttesten. Een testsoort die zich richt op afzonderlijke hardware- of softwarecomponenten.
concurrency
gelijktijdigheid. De gelijktijdige uitvoering van meerdere onafhankelijke actieketens door een component of systeem.
configuration item
configuratie-element. Een samenstelling van hardware en/of sofware die valt onder configuratiemanagement en wordt behandeld als een enkelvoudige eenheid in het configuratiemanagementproces.
configuration management
configuratiemanagement. Een discipline die technische- en administratieve sturing geeft aan en toezicht houdt op:
confirmation testing
bevestigingstesten. Een wijzigingstesttype dat wordt uitgevoerd na het herstellen van een fout (defect) om te bevestigen dat een veroorzaakte storing (failure) door deze fout niet opnieuw optreedt.
continuous integration
continue integratie. Een geautomatiseerde softwareontwikkelingsprocedure die alle wijzigingen, zodra ze zijn vastgelegd samenvoegt, integreert en test.
contractual acceptance testing
contractuele acceptatietesten. Een acceptatietesttype dat wordt uitgevoerd om te controleren of een systeem aan zijn contractuele eisen voldoet.
control flow
besturingsstroom. Een opeenvolging van bewerkingen (paden) tijdens uitvoering door een bedrijfsproces, component of systeem.
cost of quality
kwalitietskosten. De totale kosten als gevolg van activiteiten in het kader van kwaliteit en problemen, vaak opgesplitst in preventiekosten, herstelkosten, interne faalkosten en externe faalkosten.
coverage
dekking. De mate waarin een bepaalde dekkingsvorm wordt geraakt door een testset, uitgedrukt als percentage van het geheel.
coverage item
dekkingselement. Een kenmerk of combinatie van kenmerken welke is afgeleid van een of meer testcondities met behulp van een testtechniek die het mogelijk maakt de grondigheid van de testuitvoering te meten.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).