Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 4 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter B.
B
beta testing
bèta testen. Een acceptatietesttype dat door rollen buiten de ontwikkelingsorganisatie op een externe locatie buiten de testomgeving van de ontwikkelaar wordt uitgevoerd.
black-box test technique
black-box testtechniek. Een testtechniek gebaseerd op een analyse van de component- of systeemspecificatie.
boundary value
grenswaarde. Een minimum of maximum waarde of een geordende equivalentieklasse.
boundary value analysis
grenswaarde analyse. Een black-box testtechniek waarbij testgevallen worden gespecificeerd gebaseerd op grenswaarden.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).