Oefen je ISTQB Foundation examen (Engels)

ISTQB Foundation Level Syllabus EN-NL

A B C D E F H I K L M N O P Q R S T U V W
Er zijn 10 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter A.
A
acceptance criteria
acceptatiecriteria. De criteria waaraan een component of systeem moet voldoen teneinde geaccepteerd te worden door een gebruiker, klant of andere geautoriseerde entiteit.
acceptance testing
acceptatietesten. Een testsoort die erop gericht is te bepalen of het systeem wordt geaccepteerd.
accessibility
toegankelijkheid. De mate waarin een component of systeem gebruikt kan worden door mensen met de meest brede karakteristieken en het vermogen om een specifiek doel binnen een specifieke context te bereiken.
accessibility testing
toegankelijkheidstesten. Een test om te bepalen hoe makkelijk het is voor gebruikers met een handicap om een component of systeem te gebruiken.
actual result
werkelijk resultaat. Het geproduceerde dan wel geobserveerde gedrag tijdens de uitvoering van een test van een component of systeem.
ad hoc review
ad hoc review. Een reviewtechniek die informeel wordt uitgevoerd zonder een gestructureerd proces.
alpha testing
alpha testen. Een acceptatietesttype dat wordt uitgevoerd door rollen buiten de ontwikkelingsorganisatie in de testomgeving van de ontwikkelaar .
anomaly
anomalie. Elke conditie die afwijkt van verwachtingen gebaseerd op eisen (requirements) specificaties, ontwerpdocumentatie, gebruikersdocumentatie, standaarden etc. of vanuit iemands perceptie of ervaring. Anomalieën kunnen onder meer worden gevonden tijdens reviewen, dynamisch testen, analyse, compilatie, gebruik van softwareproducten en kunnen tevens van toepassing zijn op relevante documentatie.
audit
audit. Een onafhankelijk onderzoek van een software product, proces of aantal processen uitgevoerd door een derde partij om te bepalen of zij voldoen aan specificaties, standaarden, contractuele overeenkomsten of andere criteria.
availability
beschikbaarheid. De mate waarin een component of systeem operationeel en toegankelijk is wanneer gebruik ervan gewenst is.

ISTQB Foundation oefen examenvragen

Deze quiz bevat vragen die representatief zijn voor het ISTQB Foundation examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële ISTQB Foundation examen, in het Engels opgesteld.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële ISTQB Foundation examen worden er 40 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Deelnemers die de taal Engels niet als moedertaal hebben krijgen 15 minuten extra tijd. Om gebruik te kunnen maken van deze extra tijd dient de deelnemer hiervoor vooraf een aanvraag te doen. Om te slagen dienen 26 van de 40 vragen goed beantwoord te worden (65%).