Practice your PSM I exam (English)

PSM I oefen examenvragen

Deze quiz bevat 40 vragen die representatief zijn voor het Scrum.org Professional Scrum Master I examen. Iedere keer dat deze quiz wordt uitgevoerd worden vragen gewisseld zodat iedere quiz verschillend is. Deze quiz is, evenals het officiële PSM I examen, in het Engels opgesteld. De vragen zijn gebaseerd op The Scrum Guide van Ken Schwaber en Jeff Sutherland. U kunt aan de uitslag van deze quiz geen rechten ontlenen.

Na het starten van de quiz hebt u 30 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Bij het officiële Scrum.org PSM I examen worden er 80 vragen gesteld, waarvoor u 60 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Om te slagen dienen 68 van de 80 vragen (85%) goed beantwoord te worden. Het examen is open boek; antwoorden mogen in The Scrum Guide worden opgezocht. In de praktijk is er niet genoeg tijd om dat voor veel vragen te doen.